MijnBedrijfsPunt ....

Geen (No) https://?
Please click here for secured connection:


Welkom. Met u bekende inloggegevens (Per email naar u gestuurd) kunt u uw vertrouwelijke bestanden openen. Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u klikken op 'wachtwoord vergeten?'.
Dit is ons alternatief vertrouwelijke gegevens niet direct per email, maar op deze beveiligde wijze naar u te sturen. Wilt u ook voor uw eigen toepassing dit alternatief kunnen gebruiken? Voor slechts 50 euro per jaar kunt u ook voor uw relaties van de voordelen van MBP-Cloud gebruik maken ("AVG-proof").

Welcome. You can access your confidential shared files by using the earlier send login information. If you have forgotten your password you may click "Forgotten password?.
This is our secure way of sending you confidential files instead of e-mail attachments. For only 50 euro a year you can take advantage of MBP-Cloud for your own purposes ("GDPR-proof")